Czytelnia

Konferencja: Budowanie miłości we Wspólnocie na fundamentach mocy Krwi Chrystusa

Drugie spotkanie online prowadzą: ks. Bogusław Witkowski CPPS- Moderator Krajowy WKC i ks. Daniel Mokwa CPPS - Moderator Podregionu Częstochowskiego Ks. Bogusław Witkowski CPPS - Wprowadzenie do konferencji z tematu formacyjnego nawiązując…
Czytaj dalej »
Do Krwi Chrystusa

Wezwania Wspólnoty Krwi Chrystusa: pozdrowienie, uwielbienie, ofiarowanie

Pozdrowienie: Błogosławiona Krew Jezusowa! – Na wieki błogosławiona! Uwielbienie: Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił Ofiarowanie: Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa , Niech…
Czytaj dalej »