Kontakt do formatorów młodzieży:

ks. Damian CPPS Częstochowa

 • Ks. Damian Siwic­ki CPPS
  tel. 507 977 318
  Wspól­no­ta Mło­dych – Kaspersi
  Dom Misyj­ny p.w. św. Wawrzyńca
  Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie
  http://www.pociag.odkupieni.pl/kontakt

ks. Zbi­gniew CPPS Swarzewo

 • ks. Zbi­gniew CPPS Swarzewo;
  Dom Misyj­ny p.w św. Józe­fa, Swarzewo,
  ul. ks. Pro­no­bi­sa 6A,
  84–100 Puck
  http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

ks. Krzysz­tof CPPS Oża­rów Maz

 • ks. Krzysz­tof CPPS Oża­rów Maz.
  Dom Misyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
  ul. Zamoyskiego19
  05–850 Oża­rów Mazowiecki
  tel.:(22) 722 12 57;
  www
  .ozarow.cpps.pl

Kontakt do formaterów dzieci:

ks. Zbi­gniew CPPS Swarzewo

 • ks. Zbi­gniew CPPS Swarzewo;
  Dom Misyj­ny p.w św. Józe­fa, Swarzewo,
  ul. ks. Pro­no­bi­sa 6A,
  84–100 Puck
  http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Ks. Mariusz CPPS- Oża­rów Maz.

 • Ks. Mariusz CPPS- Oża­rów Maz.
  Dom Misyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
  ul. Zamoyskiego19
  05–850 Oża­rów Mazowiecki
  tel.:(22) 722 12 57;  tel. kom.: 723 215 576
   e‑mail: oza­row @odkupieni.pl
  www.ozarow.cpps.pl