siedziba: DOM MISYJNY ŚW. JÓZEFA
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Podregion Swarzewski
http://wkcswarzewo.blogspot.com/

SWARZEWO
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a
84–100 Puck
tel. 58 674 14 29

 

Moderator Podregionu Swarzewskiego:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_0622-925x1024.jpg
ks. Filip Pięta CPPS

Animatorzy Podregionu:

Witek Lucy­na — » Gdańsk
Para­fia Bło­go­sła­wio­nej Doro­ty Mątew;
Tere­sa Kujaw­ska» Olsz­tyn,
Para­fia p.w. Świę­te­go Józefa

 

Animatorzy Diecezjalni:

Diecezja Gdańska:

Łysak Genowefa — » Gdynia/Orłowo, Parafia p.w. Świętej Trójcy;

Diecezja Pelplińska:

Adam Etmań­ski –   ani­ma­tor » Koście­rzy­na, Para­fia p.w. Świę­tej Trój­cy
Maria Erda­now­ska –   ani­ma­tor » Sta­ro­gard Gdań­ski, Para­fia p.w. św. Wojciecha;

Diecezja Warmińska:

1. Szew­czyk Bog­dan – » Olsz­tyn, Para­fia p.w. Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezusowego;

Diecezja Elbląska:


Teresa Junkier
– »Elbląg, Parafia p.w.  MB Królowej Polski 

Diecezja Poznańska:
 

  1. Mar­le­na Czu­pry­niak –   ani­ma­tor » Bie­dru­sko, Para­fia p.w. św. Wawrzyńca;
  2. Kry­sty­na Lej­man - ani­ma­tor » Poznań

Diecezja Toruńska:
  

Zenona Burczyńska — animator »Toruń, Parafia p. w. Naj. Ciała i Krwi PJ
Łucja Bela - animator » Toruń

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska:

Hali­na Zie­lon­ka — » Szcze­cin, Para­fia p.w. Opatrz­no­ści Boże

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska:

Hali­na Hadzie­wicz  — ani­ma­tor » Słupsk, Para­fia p.w Naj­święt­szej Marii Pan­ny
Sze­fler Kata­rzy­na – ani­ma­tor » Bia­ło­gard, Para­fia p.w. św. Jadwigi

Diecezja Bydgoska

Wan­da Min­dy­kow­ska — Bydgoszcz

Diecezja Gnieźnieńska

1.Katarzyna Pacyna — Murowana Goślina