SEKRETARIAT KRAJOWY
WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
e-mail: daniel@odkupieni.pl

 

Moderator Krajowy WKC


ks. Daniel Mokwa CPPS — Dom Św. Waw­rzyń­ca, Czę­sto­cho­wa, ul. Św. Kaspra del Bufa­lo
e-mail: daniel@odkupieni.pl;

Animatorzy Krajowi

           
Cze­sła­wa Nowak                                               Jerzy Der­dak
Para­fia MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy                         Para­fia św. Flo­ria­na
w Tar­no­brze­gu                                                    Opa­tów
e-mail: nowak.czeslawa09@gmail.com              e-mail: jerzy.derdak@onet.pl