Godzi­ny trans­mi­sji z Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa i Para­fii św. Kaspra del Bufa­lo w Czę­sto­cho­wie:

 

czw. 20.01.22—16:50–19:00
Nd. 23.01.22—08:50 -12:50; 17:50 -19:15
czw. 27.01.22— 16:50–19:00
Nd. 30.01.22—08:50 -12:50; 17:50 -19:15
Śr. 02.02.22 17:20 -18:30
czw. 03.02.22—16:50 -19:00
pt. 04.02.22—
17:20 -18:30
Nd. 06.02.22— 08:50–12:50; 17:50 -19:15

https://sanktuarium.cpps.pl/
https://parafia.cpps.pl/

Part­ner tech­nicz­ny trans­mi­sji: http://www.Abikus.pl