Godziny transmisji z Sanktuarium Krwi Chrystusa i Parafii św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie:
Msze św. w dni powszednie o g.17:30, 
w niedzielę o g. 9:00,  11:00,  18:00
w trzecią niedzielę miesiąca(oprócz maja, czerwca i grudnia) 
o g.16:00,
w czwartki 17:00 Koronka do Krwi Chrystusa po niej Msza św. i błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa

Zapraszamy na dobrą książkę i nie tylko do WYDAWNICTWA MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA „POMOC ,


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poni­żej Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych — play­li­sta: klik­nij w trój­ką­cik w pra­wym gór­nym rogu i rozwiń