Godziny transmisji z Sanktuarium Krwi Chrystusa i Parafii św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie:
Msze św. w dni powszednie o g.17:30, 
w niedzielę o g. 9:00,  11:00,  18:00
w trzecią niedzielę miesiąca(oprócz maja, czerwca i grudnia) 
o g.16:00,
w czwartki 17:00 Koronka do Krwi Chrystusa po niej Msza św. i błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa

Godzi­ny trans­mi­sji z Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa i Para­fii św. Kaspra del Bufa­lo w Czę­sto­cho­wie: marzec/kwiecień2023

Czw. 16.03.23- 16.50–19.00;
N. 19.03.23- 8.50–12.15;14.25–15.50. 17.50–19.15;Trze­cia nie­dzie­la mie­sią­ca
Pn. 20.03.23- 17.50- 20.00 Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne
Wt. 21.03.23- 17.50- 20.00 Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne
Śr. 22.03.23- 17.50- 20.00 Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne
Czw. 23.03.23- 16.50–19.00;
N. 26.03.23- 8.50–12.15;17.50–19.15;
Czw. 30.03.23- 16.50–19.00;
N. 02.04.23-8.50–12.15;17.50–19.15; Nie­dzie­la pal­mo­wa
Czw. 06.04.23- 17.50–20.00; Wiel­ki Czwar­tek
Pt. 07.04.23- 17.50–21.00; Wiel­ki Pią­tek
Sob. 08.04.23- 19.50 ‑23.00 Wiel­ka Sobo­ta
N. 09.04.23- 5.50–8.30; 10.50–12.15;17.50–19.15 Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia
Czw. 13.04.23- 16.50–19.00;
N. 16.04.23- 8.50–12.15;14.25–15.50. 17.50–19.15;Trze­cia nie­dzie­la miesiąca(Miłosierdzia)

Poni­żej Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych — play­li­sta: klik­nij w trój­ką­cik w pra­wym gór­nym rogu i rozwiń