Godziny transmisji z Sanktuarium Krwi Chrystusa i Parafii św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie:
Msze św. w dni powszednie o g.17:30, 
w niedzielę o g. 9:00,  11:00,  18:00
w trzecią niedzielę miesiąca(oprócz maja, czerwca i grudnia) 
o g.16:00,
w czwartki 17:00 Koronka do Krwi Chrystusa po niej Msza św. i błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa

sierpień/wrzesień/październik 2023 

Godzi­ny trans­mi­sji przez inter­net  z Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa i z Para­fii św. Kaspra del Bufa­lo w Częstochowie:

Czw.17.08.23 - 16.50–19.00;
N. 20.08.23 — 8.50–12.15; 15.25–19.15; (3 nie­dzie­la)
Czw. 24.08.23 - 16.50–19.00;
N. 27.08.23 — 8.50–12.30; 17.50–19.15;
Czw. 31.08.23 - 16.50–19.15;
N. 03.09.23 — 8.50–12.15; 17.50–19.15; 
Czw. 07.09.23 - 16.50–19.15;
N. 10.09.23 — 8.50–12.15; 17.50–19.15; 
Czw. 14.09.23 - 16.50–19.15;
N. 17.09.23 — 8.50–12.15; 17.50–19.15; (3 nie­dzie­la)
Czw. 21.09.23 - 16.50–19.15;
N. 24.09.23 — 8.50–12.15; 17.50–19.15;
Czw. 28.09.23 - 16.50–19.15;
N. 01.10.23 — 8.50–12.15; 17.50–19.15;
Czw. 05.10.23 - 16.50–19.15;
N. 08.10.23 — 8.50–12.15; 17.50–19.15

Zapraszamy na dobrą książkę i nie tylko do WYDAWNICTWA MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA „POMOC ,


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Poni­żej Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych — play­li­sta: klik­nij w trój­ką­cik w pra­wym gór­nym rogu i rozwiń