Aktualności

11–13.08.2023 Reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych u Misjonarzy Krwi Chrystusa

Serdecznie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych w ter­mi­nie 11– . Prowadzą spe­cja­li­ści z porad­nic­twa rodzin­ne­go PP. Waldemar i Maria Tlaga oraz ks. Bogusław Witkowski CPPS ( Misjonarz Krwi Chrystusa).  Temat: Mężczyzną i niewiastą ich…
Czytaj dalej »
12