Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa i nie tyl­ko, każ­dy czło­wiek dobrej woli, wspie­ra budo­wę świą­ty­ni Krwi Chrystusa