Do Krwi Chrystusa

Wezwania Wspólnoty Krwi Chrystusa: pozdrowienie, uwielbienie, ofiarowanie

Pozdrowienie: Błogosławiona Krew Jezusowa! – Na wieki błogosławiona! Uwielbienie: Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił Ofiarowanie: Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa , Niech…
Czytaj dalej »
Do Krwi Chrystusa

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tylko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My także czę­sto zapo­mi­namy o wdzięcz­no­ści.…
Czytaj dalej »