Pozdro­wie­nie:

Błogosławiona Krew Jezusowa! – Na wieki błogosławiona!

Uwiel­bie­nie:

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
który nas Krwią swoją odkupił

Ofia­ro­wa­nie:

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa , Niech ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.