Dom w Łabuńkach/koło Zamościa

ks. Andrzej Szymański CPPS — Moderator Podregionu Zamojskiego

Terminy spotkań w Domu Misyjnym pw. Ducha Świętego w Łabuńkach
na rok formacyjny 2022/2023

KALENDARZ  SPOTKAŃ WKC PODREGIONU ZAMOJSKIEGO NA ROK FORMACYJNY 2022 / 2023.

 8–10.03.2024 — Sku­pie­nie w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.
14–16.06.2024 — Skupienie/ wizy­ta Rady Kra­jo­wej w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.
13–15.09.2024 — Sku­pie­nie w Domu Misyj­nym w Łabuńkach.
25–28.07.2024 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich (WKC) w Domu Misyj­nym w Łabuńkach

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebranie:

 30.04.–03.05.2024 —  Reko­lek­cje Kra­jo­we dla ani­ma­to­rów w Częstochowie
 04–05.05.2024 — Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Częstochowie
26.05.2024r. — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
30.06.2024r. — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie

14/15.12.2024r. - Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze