sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57
kom. recep­cja: 723 215 576 

https://ozarow.cpps.pl 

 

 

Moderator Podregionu Ożarowskiego:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSC00584ksaw-911x1024.jpg 
Ks. Ksawery M. Kujawa, CPPS
adres e‑mail: ksavercpps@gmail.com

Animatorzy Podregionu:
  
Maria Kratkowska  — Płock
Paulina Luśnia — Garwolin 

Animatorzy diecezjalni:

Die­ce­zja War­szaw­ska:

 Tere­sa Świ­der­ska — War­sza­wa, e‑mail: teresa_swiderska@wp.pl 
 Jolan­ta Miko­łaj­czyk — Oża­rów Maz. 

Die­ce­zja War­szaw­sko-Pra­ska:
 
 Joan­na Mły­nar­czyk — Jabłon­na
 Bar­ba­ra Nowac­ka — Jabłonna

Die­ce­zja Sie­dlec­ka:
      
Elż­bie­ta Pacio­rek — Sobo­lew — e‑mail: ela.paciorek1308@wp.pl
Gra­ży­na Gora — 

Die­ce­zja Płoc­ka:
 
 Danu­ta Iliń­ska — Płock,
 Maria Szoch­ner — Płock

Die­ce­zja Bia­ło­stoc­ka:
Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/
  
 Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, Para­fia Świę­te­go Rocha, e‑mail: elawkc@gmail.com

Die­ce­zja Ełc­ka:
   
 Jani­na Pie­tre­wicz — Goł­dap, Para­fia św. Leona i Boni­fa­ce­go — e‑mail: janinapietrewicz@wp.pl
Kry­sty­na Grup­kaj­tys- Ełk, Para­fia św. Woj­cie­cha  — e‑mail:  kristi58@wp.pl