siedziba: DOM MISYJNY ŚW. KASPRA

ul. Mąko­szy 1
42–202 Częstochowa
tel. 34 366 48 36


Moderator Podregionu Częstochowskiego:

Ks. Igna­cy Jaku­biak CPPS

 Animatorzy Podregionu Częstochowskiego:
         

1. Jolan­ta Polok -Ruda Ślą­ska,     2. Józef Siwic­ki - LubinAnimatorzy Diecezjalni

Diecezja Częstochowska:
dscn2484a   

1. Hali­na Pru­sko - Częstochowa, 


Diecezja Katowicka:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG-20221030-WA0000.jpg

Agniesz­ka Poręb­ska ‑Ruda Ślą­ska  para­fia Św. Barbary
Piotr Orze­chow­ski — Kato­wi­ce para­fia Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i Św. Jana Bosko

Diecezja Wrocławska
strona internetowa diecezji wrocławskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rozalia-847x1024.jpg

  1. Roza­lia Sie­wiń­ska — Wro­cław
  2. Ryszard Dia­kow­skiWro­cław

Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska:
strona internetowa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
     

1. Elż­bie­ta Wie­czor­kie­wiczZie­lo­na Góra, para­fia Trój­cy Świętej
2. Bar­ba­ra Błasz­czyk — Zie­lo­na Góra, para­fia MB Częstochowskiej


Diecezja Kaliska:
 

  1. Maria Przy­byłOstrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Antoniego

Diecezja Legnicka:
dscn2484b

  1. Edward Jało­wic­ki – Lubin, para­fia Św. Jana Sarkandra

Diecezja Opolska:

Kata­rzy­na Zalu­za — Kędzie­rzyn Koźle
Micha­li­na Bie­rów­ka - Kędzie­rzyn Koźle


Die­ce­zja Tarnowska:
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSC07126-1.jpg

 Paweł Łuka­sik — Mielec