Aktualności

Rekolekcje rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 5–10 lipiec 2022 w Częstochowie

Rekolekcje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą    05– 2022  reko­lek­cji:  Budowa wię­zi w małżeństwieProwadzą ks. Bogusław Witkowski CPPS i Pary mał­żeń­skie z Gdańska i Poznania: PP. Pulikowscy i PP Tlaga, Wspólnota SycharSłowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li…
Czytaj dalej »