Artykuły

HAGIOTERAPIA WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA

Warszawskie Studia Teologiczne XXII/2/2009, 203-220 Marek MIOTK CP HAGIOTERAPIA WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA Treść: I. Psychoterapia, hipnoteriapia, hagioterapia; II. Egzystencjalna struktura człowieka: 1. Duchowa struktura człowieka; 2. Egzystencjalna struktura człowieka; III. Duchowe zdrowie człowieka; IV. Czym jest hagioterapia?; V. Choroby ducha…
Czytaj dalej »
Aktualności

Opinia w sprawie „Armii Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” — Krajowego Moderatora WKC

Od wielu lat na rynku wydawniczym w Polsce istnieje książka pt. "Armia Krwi Chrystusa". Dlaczego jako Misjonarze Krwi Chrystusa i Wspólnota Krwi Chrystusa  zauważamy tę pozycję i odnosimy się  do jej treści? Ponieważ może ona wprowadzać czytelników w błąd i…
Czytaj dalej »
Aktualności

ARMIA NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA” — REWELACJA CZY MANIPULACJA?

--- ks. Ksawery Kujawa „Nie każdy, który Mi mówi „Panie! Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Ewangelia wg św. Mateusza 7,21 "ARMIA NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA" - REWELACJA CZY MANIPULACJA?…
Czytaj dalej »
Artykuły

Podstawowe informacje o duchowości  Wspólnoty Krwi Chrystusa

 Czesława Nowak (animatorka krajowa) ---  „Zostaliście wykupieni nie czyś przemijającym, srebrem, lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa”. (1P 1, 18)         Krew Chrystusa staje się pewnym pryzmatem, przez który można spojrzeć na Boga, na człowieka, na świat. Patrząc na świat…
Czytaj dalej »
Artykuły

Pielegnować w sobie Coś(…)!!! Rozważanie z okazji tygodnia modlitw o Jedność Chrześcian.

ław Witkowski CPPS - Jak to się stało, że Królestwo Chrystusa roz­sze­rzyło się na cały świat? Musiało mieć w sobie coś spe­cy­ficz­nego, coś ory­gi­nal­nego, coś czego nie było dotąd na świe­cie, coś tak moc­nego co pocią­gnęło wiel­kich i małych tego świata, coś…
Czytaj dalej »
12