Nowy rok formacyjny WKC — 2014/2015

Temat na wrzesień Łabuńki  „Dziękczynienie za odkupienie i zbawienie w Jezusie Chrystusie”             Rozpoczynamy nowy rok formacyjny w naszej Wspólnocie, który będzie naznaczony tematem: „Dziękczynienie za Syna Bożego, który nas krwią swoją odkupił”. Moją propozycją modlitwy stałej na ten rok…
Czytaj dalej »