2017/2018 Reguła życia. Duchowość Krwi Chrystusa

2. „Krzyk krwi” jako wezwanie dla WKC do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

„Krzyk krwi” jako wezwanie dla WKC do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka             Statuty Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa w następujący sposób mówią o tym zagadnieniu: Wspólnota otwiera się także…
Czytaj dalej »
2017/2018 Reguła życia. Duchowość Krwi Chrystusa

1. Tajemnica Paschalna w codzienności życia Wspólnoty Krwi Chrystusa

Tajemnica Paschalna w codzienności życia Wspólnoty Krwi Chrystusa   Tajemnica Paschalna. Zakorzenieni w woli Ojca i podtrzymywani mocą Ducha Świętego staramy się dopełnić „braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała,…
Czytaj dalej »
Do Krwi Chrystusa

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI

DZIĘKCZYNIENIE ZA PRZELANIE PRZENAJDROŻSZEJ KRWI Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tylko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My także czę­sto zapo­mi­namy o wdzięcz­no­ści.…
Czytaj dalej »
2016/2017 Osiem błogosławieństw

4. BŁOGOSŁAWIENI CISI, ALBOWIEM ONI NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ (Mt 5,5)

TEMAT IV Miesiąc: GRUDZIEŃ 2016 BŁOGOSŁAWIENI CISI, ALBOWIEM ONI NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ (Mt 5,5) To błogosławieństwo wypowiedziane prawie przed 2000 laty, jakże jest wciąż ważne i aktualne w świecie…
Czytaj dalej »
2016/2017 Osiem błogosławieństw

2. BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE (Mt 5,3)- październik 2016

TEMAT II.  Miesiąc: PAŹDZIERNIK 2016 BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE (Mt 5,3) Temat dzisiejszej konferencji jest drugim z kolei w ramach głównego tematu bieżącego roku…
Czytaj dalej »