Reko­lek­cje dla Rodzin w Swarzewie
Pro­wa­dzą­cy — ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z zapro­szo­ny­mi gośćmi

dsc_0324
Wolon­ta­riu­sze: Wspól­no­ta Krwi Chrystusa
— opie­ka nad dziećmi
— opie­ka i popro­wa­dze­nie pro­gra­mu dla dzie­ci starszych
— pro­gram dla młodzieży
— tro­ska o codzien­ne spra­wy doty­czą­ce rekolekcji

dsc_0372

dscn2272 dscn2273

dscn2287 dscn2317

dscn2399dscn2322

wp_20160806_11_25_07_pro wp_20160806_11_33_11_pro

wp_20160805_09_44_53_pro

????????????????????????????????????

Zobacz całe reko­lek­cje w Swa­rze­wie 2016 sierpień