Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS pt. „Gor­li­wość na wzór św. Kaspra”

Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa z tema­tem Gor­li­wość na wzór św. Kaspra — modlą się: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, ks. Daniel Mokwa CPPS i br. Leonard Wąsik CPPS