Temat kon­fe­ren­cji wygło­szo­nej przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go „Kult Mat­ki Bożej u św. Kaspra”

Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa — modlą się: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, ks. Daniel Mokwa CPPS i br. Leonard Wąsik CPPS