Świę­ty Kasper del Bufa­lo zało­żył Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa we Wło­szech w 1815 roku
15 sierp­nia

Zako­ny i zgro­ma­dze­nia zakon­ne na świe­cie: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa
lub KLIKNIJ TU

Świę­ty Kasper del Bufa­lo

Misjonarze Krwi Chrystusa CPPS i inne zakony

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce — www.cpps.pl
Z błogosławieństwem św. Kaspra w 1834 roku w Acuto we Włoszech św. Maria De Mattias założyła żeńską gałąź zgromadzenia - siostry
Adoratorki Krwi Chrystusa. 
Oprócz sióstr Adoratorek na świecie istnieje również cała gama żeńskich zgromadzeń zakonnych inspirowanych duchowością Przenajświętszej Krwi i św. Kaspra del Bufalo. Są to np.:
- Misjonarki Krwi Chrystusa
- Służebnie Przenajświętszej Krwi
- Siostry Najdroższej Krwi
jak również inna wspólnota męska:
- Oratorianie Przenajświętszej Krwi


 Strony www:
Polska: www.cpps.pl
Dom generalny: www.cppsmissionaries.org
Włochy: www.sangaspare.it
Hiszpania, Portugalia: https://preciosasangre.wordpress.com
Niemcy, Austria: www.cpps.de
USA:
   - prow. Cincinnati:  cpps-preciousblood.org
   - prow. Kansas City: http://preciousbloodkc.org
Kanada, Meksyk: https://preciousbloodatlantic.org
Peru: www.cppsperu.pe
Brazylia: https://cppsvicbrasil.wordpress.com
Chile: http://cpps-chile.blogspot.com

Duchowość:
Charyzmat Misjonarzy Krwi Chrystusa koncentruje się na trzech wymiarach: Bóg, wspólnota oraz misja. Zgromadzenie szczególnie czci Krew Pańską. W tajemnicy Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, który oddaje swą krew dla zbawienia człowieka, misjonarze odnajdują drogę realizacji powołania do świętości, według hasła zgromadzenia: Błogosławieni, którzy myją swoje szaty we Krwi Baranka (Ap 7,14). Ważne miejsce w duchowości wspólnoty ma również kult Najświętszej Eucharystii. (...)

Patronami zgromadzenia są Najświętsza Maryja Panna, Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi, św. Kasper del Bufalo oraz św. Franciszek Ksawery.