Odpust św. Józe­fa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa z proś­bą o uzdro­wie­nie duszy i ciała

wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej KLIKNIJ TU
link do zdjęć od Lucy­ny KLIKNIJ TU