Zmarł były ani­ma­tor die­ce­zjal­ny z die­ce­zji płoc­kiej Janusz Paw­lak.
Miesz­kał na tere­nie para­fii Mat­ki Bożej Fatim­skiej w Płoc­ku.
Pogrzeb 07.09.2023, o godzi­nie 14:00,
w kapli­cy na Cmen­ta­rzy Komu­nal­nym
w Płoc­ku przy ul. Biel­skiej
Pole­cam go Waszej modlitwie. 

Wiecz­ny odpo­czy­nek raczej mu dać Panie…

ks. Ksa­we­ry Marek Kujawa