Zakoń­cze­nie spo­tkań for­ma­cyj­nych 2021/2022 z tema­tem „Sło­wo Boże posy­ła

Zdję­cia od Kasi KLIKNIJ TU, zdję­cia od Basi KLIKNIJ TU