Ołtarz na Boże Cia­ło przy­go­to­wa­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z Para­fii Św. Bar­ba­ry w Rudzie Ślą­skiej (Byko­wi­na)