Rekolekcje weekendowe wypadły w innym terminie ponieważ nasz wcześniejszy termin 5–7 luty obejmował sanitarne ograniczenia.
Na obecny czas skupienia z wizytą przybyła Rada Krajowa WKC.

Skupienie rozpoczęło się Drogą Krzyżową.
Eucharystia

Homi­lia — ks. Daniel Mokwa CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cja „Wspól­no­ta jako świę­te scho­dy do nie­ba na wzór św. Kaspra del Bufa­lo” wygło­sił Mode­ra­tor Kra­jo­wy- ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Niedzielna Eucharystia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Foto Kasi KLIKNIJ TU
Foto Basi KLIKNIJ TU