WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE — DOTYK KRWI, Dom św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie, ul. Mąko­szy 1, kon­takt do ks. Mariu­sza 797 002 334

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA ZAPRASZAJĄ na WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE — DOTYK KRWI
24–26 marca

Pią­tek 24.03.2023
18.00 — Msza Św.
19.00 — Kola­cja
20.00 — Kon­fe­ren­cja wstęp­na
- Dro­ga Krzy­żo­wa
- Apel Jasno­gór­ski

Sobo­ta 25.03.2023
7.00 — Pobud­ka
7.30 — Jutrz­nia
8.00 — Śnia­da­nie
9.00 — Kon­fe­ren­cja
10.15 — Ado­ra­cja
12.00 — Msza Świę­ta
13.00 — Obiad
15.00 — Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go
15.30 — Kon­fe­ren­cja
17.30 — Nie­szpo­ry
18.30 — Kola­cja
20.00 — Ado­ra­cja Krzy­ża
-Apel Jasno­gór­ski

Nie­dzie­la 26.03.2023
7.30 — Pobud­ka
8.00 — Msza Św.
9.00 — Śnia­da­nie
10.00 — Kawa

 
Sku­pie­nie Wiel­ko­post­ne popro­wa­dzi
ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS

koszt 200 zł