Dzisiaj tj. 28 grudnia 2021 został zamontowany ołtarz w dolnym kościele
-wiadomość przekazał ks. Bogusław Witkowski — Kustosz Sanktuarium Krwi Chrystusa

Ołtarz przy­wie­zio­ny z Augs­bur­ga w 2005 lub 2006 roku razem z orga­na­mi ław­ka­mi i dro­ga krzy­żo­wa, któ­re są obec­ne w obec­nym kościele.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.