Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 22 maja 2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
Program Odpustu i tablica informacyjna 

Dróżki do Krwi Chrystusa — ks. Bogusław Witkowski CPPS

poszcze­gól­ne tajem­ni­ce — Die­ce­zja Zie­lo­no­gór­sko-Gorz.
2 różań­ce do Krwi Chry­stu­sa nie­sio­ne przez Sto­wa­rzy­sze­nie Świec­kich na cze­le z s. Kry­sty­ną Kusak
i Wspól­no­tą Krwi Chrystusa

Eucharystia

Pro­ce­sja na roz­po­czę­cie Eucharystii

Homilia ks. Filipa CPPS

Homi­lia ks. Fili­pa CPPS

Dary ołta­rza — Pod­re­gion Ożarowski

Poświęcenie figury Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Zapraszamy na stragany

Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS) rozbawiali obecnych 

Alle­lu­ja, alle­lu­ja. Amen.
Zakoń­cze­nie majo­we­go nabożeństwa

więcej zdjęć od Basi: Kliknij Tu i od Kasi: KLIKNIJ TU