Odpust Krwi Chry­stu­sa w ostat­nią nie­dzi­lę czerw­ca — 26.06.2016

plakat z kielichem jpg