Drugi tydzień  Wielkiego  Postu  2021r
„Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie”
 ( Psalm Ps 51, 3 )
- tymi  słowami  Psalmu  zaczyna  się  drugi  tydzień  tegorocznego  postu
Prośmy  Jezusa  o  przemianę  naszych serc,   aby  zapłonęły  Jego  miłością.
Prośmy  Jezusa  o  przemianę  naszych serc,  aby  zapłonęły  Jego  miłością