Pokora bramą wszystkich cnót (2019/20)

Temat I na wrzesień: Umocnieni łaską Bożą pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości i pokorze

UMOCNIENI ŁASKĄ BOŻĄ PRACUJMY NAD SOBĄ W WIELKIEJ CIERPLIWOŚCI I POKORZE.       Zaczynając rok formacyjny 2019/2020 chcemy skoncentrować się na tej z najważniejszych cnót, którą przekazywał Jezus swoim uczniom: Uczcie…
Czytaj dalej »