Kiedy:
31 grudzień 2022@19:00 – 1 styczeń 2023@11:00
2022-12-31T19:00:00+01:00
2023-01-01T11:00:00+01:00

Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju

(1 Kor 14,33).

Sylwester 2022
Nowy Rok 2023 

Bal Pokoju i Nadziei

- bez­al­ko­ho­lo­wy z noc­le­giem i wyżywieniem

- dla rodzin, osób samot­nych , przy­ja­ciół, kole­ża­nek, sąsia­dów, nie tyl­ko par..

Roz­po­czę­cie-31.12.2022 r. Mszą Świę­tą o godz. 19.00

Zakoń­cze­nie-01.01.2023 r. posił­kiem po Mszy Świę­tej o godz. 11.00.

Ser­decz­nie zapra­sza: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Dom Reko­lek­cyj­ny przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18


koszt: 150 zł, mał­żeń­stwa 250 zł, zniż­ki dla rodzin z dziećmi.

Zapi­sy: Renia 601 24 26 34; e‑mail: renata.lecka@gmail.com

uwa­ga! miej­sca przy sto­li­kach i noc­le­gi są ograniczone