Misje Ewan­ge­li­za­cyj­ne w Naro­lu 04–10.10.2014
 W para­fii p.w. Naro­dze­nia NMP