stasiaDziś nad ranem (11.11.2016) ode­szła do Pana śp. Sta­ni­sła­wa Waw­rzyń­czak człon­ki­ni naszej Wspól­no­ty, a w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej prze­wod­ni­czą­ca Rady Zrze­szeń Kato­lic­kich. Pamię­taj­my o Niej w modlitwie.

Z + w Krwi Baran­ka. ks. Bogu­sław cpps


swieca_najnowsza_znicz

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą!