Hymn o miłości
„Miłość cier­pli­wa jest, łaska­wa jest. Miłość nie zazdro­ści, nie szu­ka pokla­sku, nie uno­si się pychą; nie dopusz­cza się bez­wsty­du, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gnie­wem, nie pamię­ta złe­go; nie cie­szy się z nie­spra­wie­dli­wo­ści, lecz współ­we­se­li się z praw­dą. Wszyst­ko zno­si, wszyst­kie­mu wie­rzy, we wszyst­kim pokła­da nadzie­ję, wszyst­ko prze­trzy­ma. Miłość nigdy nie ustaje,…”
(1 List do Koryn­tian 13. 4 – 7 )

This sli­de­show requ­ires JavaScript.