Kon­fe­ren­cja „Wspól­no­ta jako świę­te scho­dy do NIEBA” wygło­sił ks. Daniel Mokwa CPPS

Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa w inten­cji Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, aby była scho­da­mi do NIEBA
— modlą się Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa CPPS:
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, ks. Daniel Mokwa, ks. Hen­ryk Czu­bat i br. Leonard Wąsik

Cz. I. Koron­ki do Krwi Chrystusa

Cz. II Koron­ki do Krwi Chrystusa