Kon­fe­ren­cja: „Tajem­ni­ca Pas­chal­na Krwi Chry­stu­sa”- ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS oraz modli­twa do Krwi Chry­stu­sa w tym Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa pro­wa­dzo­na przez Misjo­na­rzy CPPS: ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS, ks. Danie­la Mokwa CPPS oraz br. Leonard Wasik CPPS

Modli­twa do Krwi Chry­stu­sa w tym Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa pro­wa­dzo­na przez Misjo­na­rzy CPPS:
ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS, ks. Danie­la Mokwa CPPS oraz br. Leonar­da Wasik CPPS