Artykuły

Pielegnować w sobie Coś(…)!!! Rozważanie z okazji tygodnia modlitw o Jedność Chrześcian.

ław Witkowski CPPS - Jak to się stało, że Królestwo Chrystusa roz­sze­rzyło się na cały świat? Musiało mieć w sobie coś spe­cy­ficz­nego, coś ory­gi­nal­nego, coś czego nie było dotąd na świe­cie,…
Czytaj dalej »