Nie­dzie­la misyj­na w dniu 28 lute­go 2016 roku w Para­fii św. Marii Mag­da­le­ny w Koninie.

Nie­dzie­la Misyj­na w Koni­nie — zobacz wię­cej