Wszystkim naszym Miłym Paniom,
Wszystkim Animatorkom we Wspólnocie Krwi Chrystusa
w całej Polsce życzę

Wielu Łask Bożych
i Błogosławieństwa od Boga Trójjedynego,

a przede wszystkim upodobnienia
do Tej Jedynej Najpiękniejszej Umiłowanej
przez Boga kobiety jaka jest Maryja. 

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem.
Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC 
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps