Na podsumowanie rekolekcji inscenizacje:

       Dwa wró­bel­ki, docho­dzą praw­dy

 

        Pio­sen­ka „Imię Pana chwal­my wciąż”

Życie mni­chów

Pio­sen­ka i scen­ka

       Reko­lek­cje dzie­ci — rekre­acja, przy­go­dy.

 

        KLIKNIJ na animację

Wypra­wa na Jasną Górę