Serdecznie zapraszamy do odsłuchania  rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych z  Państwem Jackiem i Jadwigą Pulikowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie! (rekolekcje odbyły się 29–31.01.)
Uwaga! Prośba o udostępnia i subskrypcje !

 Temat: Rola i godność kobiety w rodzinie

Pią­tek 29.01.202
 17.30 Msza św. w Sanktuarium
- Po Mszy św. I Konferencja

Sobo­ta 30.01.2021
 9.00 II Kon­fe­ren­cja w Sanktuarium

         12.00 III Kon­fe­ren­cja w Sanktuarium

         16.00 Ado­ra­cja w Sanktuarium(Okazja do Sakra­men­tu Pokuty)

         17.30 Msza św. w Sanktuarium
        — Po Mszy św. IV Konferencja

Nie­dzie­la 31.01.2021
 9.00 Msza św. w Sank­tu­arium (Kapli­cy Domu Misyjnego)
 — Po Mszy św. V Konferencja

- Po Mszy św. VI Konferencja(Godzina Pytań)

Zakoń­cze­nie rekolekcji

Przekazanie kamienia z Sanktuarium Krwi Chrystusa
w Częstochowie
do prywatnej kaplicy Państwa Pulikowskich
w Tylmanowej 01.02.2021