Reko­lek­cje dla dzie­ci od kasy II do V — 13–26.02.2023 i dla mło­dych od 14–30 lat -23–26.02.2023                       Reko­lek­cje w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.
ZAPRASZAJĄ MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA