WKC na cało­do­bo­wym Jery­chu modli­tew­nym za Pol­skę w koście­le PW Św. Kata­rzy­ny. 16–17 luty 2019 r.

Wię­cej KLIKNIJ TU