Ode­szli do Pana:
4 lute­go 2022 r zmar­ła S. Tere­sa Słu­goc­ka człon­ki­ni WKC w para­fii Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa w Toru­niu, współ­za­ło­ży­ciel­ka WKC w Toruniu
4 lute­go 2022 r. zmar­ła S. Marian­na Sulew­ska, człon­ki­ni WKC w para­fii Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la Czło­wie­ka w Olsztynie
Tere­sa K