We Wro­cła­wiu w para­fii św. Karo­la Boro­me­usza, trwa pere­gry­na­cja obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Jest to obraz czczo­ny przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa.

zobacz wię­cej na stro­nie wro­cław­skiej»KLIKNIJ TU