Modli się gru­pa para­fial­na z Para­fii św. Kaspra del Bufa­lo w Częstochowie

Koron­ka do Krwi Chrystusa 
Homi­lia — ks. Łukasz CPPS 
Indy­wi­du­al­ne Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chrystusa