Tematy o duchowości

Co to takiego? — Krew Chrystusa – duchowość, charyzmat, wspólnota…

 Czesława Nowak -animatorka krajowa- „Zostaliście wykupieni nie czyś przemijającym, srebrem, lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa”. (1P 1, 18)         Krew Chrystusa staje się pewnym pryzmatem, przez który można spojrzeć…
Czytaj dalej »
12