Dziękujemy dotychczsowej Animatorce Krajowej Czesławie Nowak, która po siedmioletniej służbie podziękowała za współpracę.
Co trzy lata są wybory na animatorów krajowych i w tym roku w głosowaniu  animtorami zostali wybrani:
Teresa Świderska i Jarosław Wołodkiewicz.
Nowo wybranym animatorom życzym światła Ducha Świętego dla owocnej pracy w Radzie Krajowej
na rzecz Wspólnoty Krwi Chrystusa

od lewej: Ks. Bogusław Witkowski (CPPS)-Moderator Krajowy WKC, Teresa Świderska – nowo wybrana Animatorka Krajowa WKC, Jarosław Wołodkiewicz – Animator Krajowy WKC, Ks. Wojciech Czernatowicz (CPPS) – Prowincjał Prowincji Polskiej CPPS

Dziękujemy Animatorce Krajowej – Czesławie Nowak

Czesławie Nowak – Dziękujemy! Jesteśmy wdzięczni za Twoją piękną służbę jako Animator Krajowy WKC

 

Zebranie Krajowe Wspólnoty Krwi Chrystusa 2017 r.

Slajdy z dnia wyborów na animatorów krajowych

Zdjęcia z dnia wyborów animatorów krajowych