Życzenia Pięknych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych mocą Krwi Chrystusa, 

Jego miłością.

Błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa